Zákony které se týkají SVJ

Zákony, které se týkají činnosti SVJ jsou zejména tyto:
občanský zákoník
zákon o vlastnictví bytů