Zákony a společenství vlastníků jednotek

Starý občanský zákoník z roku 1964
Nový občanský zákoník - zákon 89/2012
Úplné znění nařízení vlády č. 371/2004 Sb. a vzorových stanov
Úplné znění zákona o vlastnictví bytů
Přehled Judikátů