Zákon o vlastnictví bytů úvod

Zákon o vlastnictví bytů - č. 72/1994 Sb.

Zákon 
č. 72/1994 Sb. byl zrušen k 1.1.2014,
s účinností zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku.


     Zákon č. 72/1994 Sb.,
kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Ve znění:
zákona č. 273/1994 Sb.,
nálezu Ústavního soudu č. 280/1996 Sb.,
zákona č. 97/1999 Sb.,
zákona č. 103/2000 Sb.,
zákona č. 229/2001 Sb.,
zákona č. 451/2001 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 437/2003 Sb.,
zákona č. 171/2005 Sb. (účinnost od 27.4.2005),
zákona č. 179/2005 Sb. (účinnost od 30.4.2005),
zákona č. 296/2007 Sb. (účinnost od 1.1.2008),
zákona č. 345/2009 Sb. (účinnost od 1.1.2010).

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: