Nový občanský zákoník  

Část 1  § 1-654  Obecná část 
Hlava I  § 1-14  Předmět úpravy a její základní zásady 
Díl 1  § 1-8  Soukromé právo 
Díl 2  § 9-11  Užití předpisů občanského práva 
Díl 3  § 12-14  Ochrana soukromých práv 
Hlava II  § 15-435  Osoby 
Díl 1  § 15-22  Všeobecná ustanovení 
Díl 2  § 23-117  Fyzické osoby 
Díl 3  § 118-418  Právnické osoby 
Díl 4  § 419  Spotřebitel 
Díl 5  § 420-435  Podnikatel 
Hlava III  § 436-488  Zastoupení 
Díl 1  § 436-440  Všeobecná ustanovení 
Díl 2  § 441-456  Smluvní zastoupení 
Díl 3  § 457-488  Zákonné zastoupení a opatrovnictví 
Hlava IV  § 489-544  Věci a jejich rozdělení 
Díl 1  § 489-495  Všeobecná ustanovení 
Díl 2  § 496-504  Rozdělení věcí 
Díl 3  § 505-513  Součást věci a příslušenství věci 
Díl 4  § 514-544  Cenný papír 
Hlava V  § 545-654  Právní skutečnosti 
Díl 1  § 545-599  Právní jednání 
Díl 2  § 600-608  Právní události 
Díl 3  § 609-654  Promlčení a prekluze 
Část 2  § 655-975  Rodinné právo 
Hlava I  § 655-770  Manželství 
Díl 1  § 655  Všeobecné ustanovení 
Díl 2  § 656-676  Vznik manželství 
Díl 3  § 677-686  Zdánlivé manželství a neplatnost manželství 
Díl 4  § 687-753  Povinnosti a práva manželů 
Díl 5  § 754-770  Zánik manželství 
Hlava II  § 771-927  Příbuzenství a švagrovství 
Díl 1  § 771-774  Všeobecná ustanovení 
Díl 2  § 775-927  Poměry mezi rodiči a dítětem 
Hlava III  § 928-975  Poručenství a jiné formy péče o dítě 
Díl 1  § 928-942  Poručenství 
Díl 2  § 943-952  Opatrovnictví dítěte 
Díl 3  § 953-970  Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství 
Díl 4  § 971-975  Ústavní výchova 
Část 3  § 976-1720  Absolutní majetková práva 
Hlava I  § 976-978  Všeobecná ustanovení 
Hlava II  § 979-1474  Věcná práva 
Díl 1  § 979-986  Obecná ustanovení 
Díl 2  § 987-1010  Držba 
Díl 3  § 1011-1114  Vlastnictví 
Díl 4  § 1115-1239  Spoluvlastnictví 
Díl 5  § 1240-1399  Věcná práva k cizím věcem 
Díl 6  § 1400-1474  Správa cizího majetku 
Hlava III  § 1475-1720  Dědické právo 
Díl 1  § 1475-1490  Právo na pozůstalost 
Díl 2  § 1491-1593  Pořízení pro případ smrti 
Díl 3  § 1594-1632  Odkaz 
Díl 4  § 1633-1641  Zákonná posloupnost 
Díl 5  § 1642-1664  Povinný díl 
Díl 6  § 1665-1669  Právo některých osob na zaopatření 
Díl 7  § 1670-1713  Přechod pozůstalosti na dědice 
Díl 8  § 1714-1720  Zcizení dědictví 
Část 4  § 1721-3014  Relativní majetková práva 
Hlava I  § 1721-2054  Všeobecná ustanovení o závazcích 
Díl 1  § 1721-1723  Vznik závazků a jejich obsah 
Díl 2  § 1724-1788  Smlouva 
Díl 3  § 1789-1809  Obsah závazků 
Díl 4  § 1810-1867  Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem 
Díl 5  § 1868-1878  Společné dluhy a pohledávky 
Díl 6  § 1879-1907  Změny závazků 
Díl 7  § 1908-2009  Zánik závazků 
Díl 8  § 2010-2054  Zajištění a utvrzení dluhů 
Hlava II  § 2055-2893  Závazky z právních jednání 
Díl 1  § 2055-2188  Převedení věci do vlastnictví jiného 
Díl 2  § 2189-2400  Přenechání věci k užití jinému 
Díl 3  § 2401  Pracovní poměr 
Díl 4  § 2402-2429  Závazky ze schovacích smluv 
Díl 5  § 2430-2520  Závazky ze smluv příkazního typu 
Díl 6  § 2521-2549  Zájezd 
Díl 7  § 2550-2585  Závazky ze smluv o přepravě 
Díl 8  § 2586-2635  Dílo 
Díl 9  § 2636-2651  Péče o zdraví 
Díl 10  § 2652-2661  Kontrolní činnost 
Díl 11  § 2662-2700  Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu 
Díl 12  § 2701-2715  Závazky ze zaopatřovacích smluv 
Díl 13  § 2716-2746  Společnost 
Díl 14  § 2747-2755  Tichá společnost 
Díl 15  § 2756-2883  Závazky z odvážných smluv 
Díl 16  § 2884-2893  Závazky z právního jednání jedné osoby 
Hlava III  § 2894-2990  Závazky z deliktů 
Díl 1  § 2894-2971  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 
Díl 2  § 2972-2990  Zneužití a omezení soutěže 
Hlava IV  § 2991-3014  Závazky z jiných právních důvodů 
Díl 1  § 2991-3005  Bezdůvodné obohacení 
Díl 2  § 3006-3014  Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného 
Část 5  § 3015-3081  Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
Hlava I  § 3015-3027  Ustanovení společná 
Hlava II  § 3028-3081  Ustanovení přechodná a závěrečná 
Díl 1  § 3028-3079  Přechodná ustanovení 
Díl 2  § 3080-3081  Závěrečná ustanovení