Scientologie na Ukrajině

Na Ukrajině Scientologie za cca 15 let své činnosti  mohutně expandovala. Ukrajinská republika získala nezávislost roku 1991 po rozpadu Sovětského svazu. Ukrajina je unitární stát, který se dělí na 24 oblastí, 2 města se zvláštním statutem (Kyjev a přístav Sevastopol). Ukrajina na východě hraničí s Ruskem, na jihozápadě s Moldavskem (včetně neuznaného Podněstří), Rumunskem, na západě s Maďarskem, Slovenskem a Polskem, na severu s Běloruskem. Jižní hranice je tvořena Černým a Azovským mořem. Rozloha Ukrajiny je 603 700 km2 je tedy druhým největším státem Evropy (po Rusku). Počet obyvatel Ukrajiny je cca 45 644 000. Lidé na Ukrajině  příjímají Scientologii se zájmem po dobách potlačování duchovních praktik, které vládlo v dobách socialismu v bývalém Sovětském svazu, kde vládala materialistická ideologie Marxismu Leninismu. Scientologie dává odpovědi a nástroje jak porozumět lidské mysli, vztahům mezi lidmi i sobě samému. Díky pochopení těchto vztahů může být člověk úspěšnější v životě.

Slovo Scientologie doslova znamená „studium pravdy“. Pochází z latinského slova „scio“, což znamená „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, což znamená „studium něčeho“.
Scientologie je studium a zvládání ducha ve vztahu k sobě samému, k jiným nebo čemukoli v jeho životě. Scientologické náboženství (slovo náboženství má mnoho definic a všechny zahrnují svaté vědění, moudrost a vědomosti o Bohu nebo bozích, duších a duchovních bytostech. Náboženství se zabývá duchem ve vztahu k sobě, vesmíru a ostatnímu životu. Je to v podstatě víra v duchovní bytosti, je to systém věr a praktického jednání jejichž prostřednictvím se skupina lidí utkává s nejzákladnějšími problémy lidského života), jehož příznivce spojuje Scientologická církev (náboženská organizace sjednocená týmž vyznáním), obsahuje mnoho znalostí, počínaje důležitými základními pravdami, mezi které patří:Člověk je nesmrtelná duchovní bytost, v Scientologii zvaná „thetan“, aby se odlišila od předchozích definic duše, vlastního já a dalších. Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života. Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si je momentálně neuvědomuje – ale může si je uvědomit a využít je. Je schopen nejenom vyřešit své vlastní problémy, dosahovat svých cílů a dosáhnout trvalého štěstí, ale také dosáhnout nových, vyšších stavů vědomí a schopností.Scientologové nejsou nikdy nuceni, aby něčemu věřili. Pravdivé je pro vás to, co jste sami zpozorovali, že je pravda. Jedinec sám pro sebe objevuje, že Scientologie funguje, a to tak, že používá její principy a pozoruje či prožívá dosažené výsledky.

Pomocí Scientologie dosahují lidé po celém světě dlouho hledaný cíl – skutečné duchovní svobody.

A Vy ho můžete dosáhnout také.

Cíle scientologie jsou následující: „civilizace bez duševních chorob, zločinců a válek, kde schopní mohou prosperovat a kde čestní lidé mohou mít práva a kde člověk může svobodně stoupat k vyšším cílům.“

Čím se zabývá Scientologie?

 Scientologie je náboženství, které vytvořil L. Ron Hubbard a které nabízí jasně udanou cestu k úplnému a jasnému porozumění své skutečné duchovní podstaty a vztahu se sebou samým, rodinou, skupinami, lidstvem, všemi živými formami, hmotným vesmírem, duchovním vesmírem a vyšší bytostí či nekonečnem.    
     Scientologie oslovuje ducha – ne jen pouhé tělo nebo mysl – a věří, že člověk je mnohem víc než jen produkt svého prostředí nebo svých genů.
     Scientologie obsahuje souhrn znalostí, které vycházejí z jasných základních pravd. Mezi nejdůležitější pravdy patří následující:
     Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
     Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života.
     Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to v tu chvíli neuvědomuje.

     Scientologie dále věří, že člověk je v jádru dobrý a že jeho duchovní spása záleží na něm a na jeho bližních a jeho dosažení bratrství s vesmírem.
     Scientologie není žádné dogmatické náboženství, ve kterém se po člověku žádá, aby uznával nějakou víru. Člověk sám objevuje, že Scientologie funguje na základě použití svých principů a pozorování nebo poznání výsledků.
      Konečným cílem Scientologie je to, aby člověk dosáhl skutečného duchovního osvícení a svobody.

Dnepr

Scientology Religious Community of Dnepr

 

Dnieper City

Scientology Religious Community of Dnieper City

 

Gorlovka

Scientology Religious Community of Gorlovka

 

Harkov

Church of Scientology Mission of Shatilovka

 

Harkov

Hubbard Humanitarian Centre

 

Ilyichevsk

Scientology Religious Community of Ilyichevsk

 

Khmelnitsky

Scientology Religious Community of Khmelnitsky

 

Kiev

Church of Scientology Mission of Kiev

 

Kremenchug

Church of Scientology Mission of Kremenchug

 

Melitopol

Church of Scientology Mission of Melitopol

 

Mukachevo

Church of Scientology Mission of Mukachevo

 

Nikolaev

Church of Scientology Mission of Nikolaev

 

Odessa

Church of Scientology Mission of Odessa

 

Sevastopol

Church of Scientology Mission of Sevastopol

 

Simferopol

Scientology Religious Community of Simferopol

 

Slavutich

Church of Scientology Mission of Slavutich

 

Sumy

Scientology Religious Community of Sumy

 

Uzhgorod

Church of Scientology Mission of Uzhgorod

 

Verhnedneprovsk

Church of Scientology Mission of Verhnedneprovsk

 

Vladimr-Volynskiy

Church of Scientology Mission of Vladimr-Volynskiy

 

Yalta

Scientology Religious Community of Yalta

 

Zaporozhie

Church of Scientology Mission of Zaporozhie