Scientologické organizace třídy V.  Ruské Federaci

Cílem Scientologie je:  „civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout k větším výškám“. V Ruské federaci Scientologie započala svojí činnost v roce 1994 a za 20 let své činnosti  až do dnešních dnů mohutně expandovala. Scientologové vybudovali  dvě velké organizace třídy V. a to jmenovitě v Moskvě a Sank Petěrburgu a dále velké množství misí a polních skupin, které dále expandují ve svých oblastech po celé Ruské federaci. Rusko je co do rozlohy největším státem na světě s více než 17 miliony čtverečních kilometrů. Populace Ruské federace čítá 145 milionů obyvatel, což činí Ruskou federací devátou nejlidnatější zemí světa. Hlavním městem Ruské federace je Moskva s téměř 12 miliony obyvatel. V Sank Petěrburgu je populace o velikosti cca 5 milionů obyvatel. V Moskvě je jedna organizace třídy V. a několik misí Scientologické církve. Lidé v Ruské federaci příjímají Scientologii se zájmem zvláště po dobách potlačování duchovních praktik, které vládlo v dobách socialismu a Marxisticko - Leninské materialistické ideologie. Scientologie dává odpovědi a nástroje jak porozumět lidské mysli, vztahům mezi lidmi. 

Slovo Scientologie doslova znamená „studium pravdy“. Pochází z latinského slova „scio“, což znamená „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, což znamená „studium něčeho“.
Scientologie je studium a zvládání ducha ve vztahu k sobě samému, k jiným nebo čemukoli v jeho životě. Scientologické náboženství (slovo náboženství má mnoho definic a všechny zahrnují svaté vědění, moudrost a vědomosti o Bohu nebo bozích, duších a duchovních bytostech. Náboženství se zabývá duchem ve vztahu k sobě, vesmíru a ostatnímu životu. Je to v podstatě víra v duchovní bytosti, je to systém věr a praktického jednání jejichž prostřednictvím se skupina lidí utkává s nejzákladnějšími problémy lidského života), jehož příznivce spojuje Scientologická církev (náboženská organizace sjednocená týmž vyznáním), obsahuje mnoho znalostí, počínaje důležitými základními pravdami, mezi které patří:Člověk je nesmrtelná duchovní bytost, v Scientologii zvaná „thetan“, aby se odlišila od předchozích definic duše, vlastního já a dalších. Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života. Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si je momentálně neuvědomuje – ale může si je uvědomit a využít je. Je schopen nejenom vyřešit své vlastní problémy, dosahovat svých cílů a dosáhnout trvalého štěstí, ale také dosáhnout nových, vyšších stavů vědomí a schopností.Scientologové nejsou nikdy nuceni, aby něčemu věřili. Pravdivé je pro vás to, co jste sami zpozorovali, že je pravda. Jedinec sám pro sebe objevuje, že Scientologie funguje, a to tak, že používá její principy a pozoruje či prožívá dosažené výsledky.

Pomocí Scientologie dosahují lidé po celém světě dlouho hledaný cíl – skutečné duchovní svobody.

A Vy ho můžete dosáhnout také.

Cíle scientologie jsou následující: „civilizace bez duševních chorob, zločinců a válek, kde schopní mohou prosperovat a kde čestní lidé mohou mít práva a kde člověk může svobodně stoupat k vyšším cílům.“

Čím se zabývá Scientologie?

 Scientologie je náboženství, které vytvořil L. Ron Hubbard a které nabízí jasně udanou cestu k úplnému a jasnému porozumění své skutečné duchovní podstaty a vztahu se sebou samým, rodinou, skupinami, lidstvem, všemi živými formami, hmotným vesmírem, duchovním vesmírem a vyšší bytostí či nekonečnem.    
     Scientologie oslovuje ducha – ne jen pouhé tělo nebo mysl – a věří, že člověk je mnohem víc než jen produkt svého prostředí nebo svých genů.
     Scientologie obsahuje souhrn znalostí, které vycházejí z jasných základních pravd. Mezi nejdůležitější pravdy patří následující:
     Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
     Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života.
     Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to v tu chvíli neuvědomuje.

     Scientologie dále věří, že člověk je v jádru dobrý a že jeho duchovní spása záleží na něm a na jeho bližních a jeho dosažení bratrství s vesmírem.
     Scientologie není žádné dogmatické náboženství, ve kterém se po člověku žádá, aby uznával nějakou víru. Člověk sám objevuje, že Scientologie funguje na základě použití svých principů a pozorování nebo poznání výsledků.
      Konečným cílem Scientologie je to, aby člověk dosáhl skutečného duchovního osvícení a svobody.


Москва (Moscow)
Саентологическая  церковь города МОСКВЫ
Адрес:
Россия, Москва, 109147, 9 Таганская ул.
ВРЕМЯ РАБОТЫ :
Мы открыты каждый день
Пн.-Пт. 10:00 - 22:00
Сб.-Вс. 11:00 - 22:00
Телефон: (499) 608-00-13
Санкт-Петербург (St. Petersburg)
Саентологическая  церковь города Санкт-Петербург
Адрес:
Россия, Санкт-Петербург, 198095, ул. Розенштейна, 21, 8 этаж
ВРЕМЯ РАБОТЫ :
Мы открыты каждый день
Пн.-Пт. 9:00 - 22:00
Сб.-Вс. 9:00 - 18:00
Телефон: +(812) 640 9 640


Scientologické mise v ruské federaci
ЧТО ТАКОЕ ДИАНЕТИКА И САЕНТОЛОГИЯ
СБОРНИК ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ ПО ДИАНЕТИКЕ И САЕНТОЛОГИИ
Grand Opening: Church of Scientology Moscow, Russia
Видеоканал по Дианетике
Sites Related to Churches of Scientology, Dianetics and L. Ron Hubbard
Дианетический семинар Хаббарда
Саентология в Пензе
Tour of the Church of Scientology of Moscow, Russia
L. Ron Hubbard
Scientologické organizace v Ruské Moskvě
ПОСМОТРИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ФИЛЬМ ПО ДИАНЕТИКЕ

Scientologická církev v Moskvě oslavuje 20. výročí

САЕНТОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКВЫ, Россия
Scientologická mise v Pemze v Ruském Povolží