Scientologie v Německé Spolkové republice

Scientologické organizace třídy V v Německé spolkové republice
NOVÁ NĚMECKÁ VLÁDA NEMÁ NÁMITEK PROTI SCIENTOLOGICKÉ CÍRKVI NEBO JEJÍM ČLENŮM

Church of Scientology of Berlin
Mariendorfer Damm 45-49
12109 Berlin
Germany
Tel: 0049 308511072
E-mail: berlin@scientology.net
Web Site: www.scientology-berlin.org

Dne 13. ledna 2007 se tisíce scientologů a hostů ze Spojených národů, velvyslanectví Spojených států amerických a evropských zpravodajských organizací se zúčastnili závažný oslavu slavnostního otevření Scientologické církve v Berlíně.


Organizace třídy V Scientologické církve Düsseldorf
Friedrichstrasse 28B
40217 Dusseldorf
Germany
Tel: 0211 374035
E-mail: dusseldorf@scientology.net
Web Site: www.scientology-duesseldorf.org

V době finanční krize a všeobecné nestability, je důležité, aby lidé pěstovali pozitivní pohled na věc a a tento postoj si udrželi. Pokud máte dostatek sebevědomí a jste duševně fit, jistě máte větší šanci na úspěšný, zdravý a naplňující život.

Co se děje v našem vlastním vnitřním já, nebo co je vnitřní já?

A co přesně je stres? Jak se můžete chránit proti stredu nebo se ho zbavit?

Jak může jeho pozitivní postoj, získat zpět vlastní sebedůvěru a zlepšit své sebevědomí?

Organizace třídy V Scientologické církve Eppendorf
Auf dem Königslande 92A
22047 Hamburg
Germany
Tel: 040-28-79 16 39
E-mail: eppendorf@scientology.net
Web Site: www.scientology-eppendorf.orgOrganizace třídy V Scientologické církve Frankfurt
Kaiserstrasse 49
60329 Frankfurt 70
Germany
Tel: 069 230467
Fax: 069 230467
E-mail: info@scientology-kirche-frankfurt.de
Web Site: www.scientology-frankfurt.org

Proč je Scientologie církev?

    Slovo církev pochází z řeckého slova kyrios, což znamená „pán“ a z indoevropského základu kewe, což znamená „buď silný“. Běžné významy tohoto slova také zahrnují „shromáždění“, „duchovní sílu oddělenou od síly světské“ a „duchovní náboženství; duchovenstvo.“
     Slovo církev nepoužívají pouze křesťanské organizace. Církve existovaly již desítky tisíc let před křesťanstvím a samotné křesťanství vzniklo jako protest proti zavedené církvi. V moderním použití lidé mluví o buddhistické nebo muslimské církvi a všeobecně se odkazují na veškeré seskupení těch, kteří věří v náboženské učení.
     Církev je jednoduše seskupení lidí, kteří se podílí na běžných náboženských aktivitách. Slovo církev se také používá, co se týče budov, kde se členové náboženských skupin shromažďují, aby praktikovali svá náboženství a dosahovali většího duchovního vědomí a zdraví.
     V padesátých letech tohoto století scientologové poznali, že technologie L. Ron Hubbarda a výsledky, které z jejich použití vyplývaly, se přímo týkají osvobození lidského ducha a že dosažení vyššího duchovního vědomí je zde běžnou záležitostí. Neměli žádné pochyby o tom, že se zabývají náboženskými praktiky, a proto na začátku padesátých let odhlasovali zavedení církve, které mělo lépe sloužit jejich duchovním potřebám a všem, kteří sdíleli jejich víru.     

    První scientologická církev byla založena v Los Angeles v roce 1954. Dnes na celém světě existuje více než7 7500 scientologických církví, misí a skupin ve 163 zemích.Organizace třídy V Scientologické církve Hamburg
Domstrasse 9
20095 Hamburg
Germany
Tel: 040 3560070
E-mail: hamburg@scientology.net
Web Site: www.scientology-hamburg.orgOrganizace třídy V Scientologické církve Hanover
Odeonstrasse 17
30159 Hannover
Germany
Tel: 0049-511-1611289
E-mail: hannover@scientology.net
Web Site: www.scientology-hannover.org

Má Scientologie nějaký koncept o bohu?

    V Scientologii vyjadřujeme koncept o Bohu jako osmou dynamiku - směrem k existenci v podobě nekonečna, Boha nebo vyšší bytost, nebo stvořitele vesmíru. Co se týče osmé dynamiky, scientologický koncept o Bohu spočívá v samém vrcholu všeobecného přežití.
    Jak L. Ron Hubbard v knize Věda o přežití napsal: „Nestalo se, aby jakákoli kultura v historii světa, včetně těch naprosto zpustlých a zaniknutých, nepotvrdila existenci vyšší bytosti. Z pozorování založeném na zkušenosti vyplývá, že lidé, kteří jsou bez silné a trvalé víry ve vyšší bytost, jsou méně schopní, méně etičtí a méněcenní pro sebe sama a pro společnost... Člověk bez stálé víry je na základě samotného pozorování spíše věcí než pravým člověkem."
    Narozdíl od náboženství židovsko-křesťanských původů, scientologická církev nemá daná dogmata týkající se boha, která rozkazují svým členům. Stejně jako u všeho čemu věří, Scientologie lidi nežádá, aby věřili v cokoli, co se týká víry. Naopak, jak se duchovní vědomí člověka na základě účasti v scientologickém auditingu a tréninku zvyšuje, dosahuje své vlastní jistoty o každé dynamice, a jak se pohybuje ze sedmé (duchovní) dynamiky směrem k osmé, dosáhne svého vlastního porozumění bohu a svého vztahu k němu.
    Scientologie se snaží dostat člověka na novou úroveň duchovního vědomí, kde může dosáhnout svých vlastních závěrů, které se týkají božské podstaty (nebo vyšší bytosti či nekonečna), a toho, co na něj čeká po pozemském životě. Proto, jako v mnoha východních filozofiích, je spasení v Scientologii dosaženo na základě osobního duchovního pokroku a osvícení.Organizace třídy V Scientologické církve Munich
Beichstrasse 12
80802 M�nchen
Germany
Tel: 089 3860700
E-Mail: info@scientology-muenchen.org
Web Site: munich.scientology.org

Scientologie je náboženství, které vytvořil L. Ron Hubbard a které nabízí jasně udanou cestu k úplnému a jasnému porozumění své skutečné duchovní podstaty a vztahu se sebou samým, rodinou, skupinami, lidstvem, všemi živými formami, hmotným vesmírem, duchovním vesmírem a vyšší bytostí či nekonečnem.     
     Scientologie oslovuje ducha – ne jen pouhé tělo nebo mysl – a věří, že člověk je mnohem víc než jen produkt svého prostředí nebo svých genů.
     Scientologie obsahuje souhrn znalostí, které vycházejí z jasných základních pravd. Mezi nejdůležitější pravdy patří následující:

         Člověk je nesmrtelná duchovní bytost.
         Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života. 
         Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si to v tu chvíli neuvědomuje.


Organizace třídy V Scientologické církve Stuttgart
Hohenheimerstrasse 9
70184 Stuttgart
Germany
Tel: 0711 242531
E-mail: stuttgart@scientology.net
Web Site: www.scientology-stuttgart.org


S vydáním knihy Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví, které se událo 9. května roku 1950 započalo ve Spojených státech Amerických růst hnutí. Lidé kteří četli knihu Dianetika v létě 1950, se hrnuli do domu L. Rona Hubbarda v městě Elizabeth, ve státě New Jersey. Chtěli vědět víc. Chtěli, aby se staly více zběhlí v Dianetickém auditingu. A s touto poptávkou, čtyři osoby (právník, vydavatel, lékař a inženýr) se oslovili pan Hubbarda s tím, že by rádi založili Hubbardovu Dianetickou Výzkumnou Nadaci (Hubbard Dianetics Research Foundation (HDRF)). S jeho souhlasem byla Nadace byla založena v městě Elizabeth.

Kniha Dianetika byla uvedena na seznamu New York Times bestsellerů kde se udržela po dobu 26 po sobě jdoucích týdnů. Dianetika vytvořila bouři zájmu napříč Spojenými státy Americkými. V dalších státech pak také čtenáři po celé Americe žádali o založení Dianetické nadace, kde by mohli být studenti školeni v Dianetice.

Co je Scientologie?

Co je Dianetika
?

Scientologické mise - Scientologické organizace v Německé spolkové republice - Scientologie v Německu

Slavnostní otevření rekonstruované budovy Scientologické církve v Německém Hamburgu

Otevření nového sídla organizace Scientologické církve v Německém Berlíně - Scientologická církev v Německu podrobně
 

Nová Německá vláda nemá námitek proti Scientologické církvi nebo jejím členům.