Rekonstrukce domu a společenství vlastníků jednotek

Vlastnictvím bytu se automaticky stáváte i spoluvlastníkem společných částí bytového domu. Proto je potřeba vědět, jakým způsobem se ve společenství vlastníků jedná a rozhoduje a co je třeba udělat pro to, aby mělo společenství platně zvolený výbor.
Taková rekonstrukce obytného domu s byty však není jen otázkou peněz, ale ještě před jejím zahájením je potřeba učinit jisté kroky jak ve vztahu ke společenství vlastníků bytových jednotek tak ve vztahu k úřadům. Přitom vždy bude záležet na rozsahu zamýšlené rekonstrukce. Nejobvyklejšími stavebními pracnimi v obytném domě s byty je zateplování domu, výměna střešní krytiny, výměna oken, rekonstrukce schodiště, půdní nástavby a vestavby a budování výtahu.

Sousedská práva
střešní

Jak jsou vymezeny společné části domu?
Společné části domu a rozdělení bytového domu na bytové a nebytové jednotky se provídí právním úkonem nazývaným prohlášení vlastníka dne zákona 72/1994 a jeho § 4.


Souhlas společenství vlastníků bytových jednotek
jšími stavebními pracnimi v obytném domě s byty je zateplování domu, výměna střešní
O co je třeba žádat stavební úřad?
jšími stavebními pracnimi v obytném domě s byty je zateplování domu, výměna střešní