Problémy společenství vlastníků jednotek a jejich možná řešení 

V každé skupině lidí nastanou jednoho dne menší nebo větší problémy, které je třeba vyřešit, aby skupina mohla dále efektivně fungovat.