Nový občanský zákoník § 976 - § 978 

ČÁST TŘETÍ
ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

Hlava I
Všeobecná ustanovení

§ 976

Absolutní majetková práva působí vůči každému, nestanoví-li něco jiného zákon.

§ 977

Jen zákon stanoví, která práva k majetku jsou absolutní.

§ 978

Od ustanovení této části se lze odchýlit ujednáním s účinky vůči třetím osobám, jen připouští-li to zákon.