Nový občanský zákoník § 655 

ČÁST DRUHÁ
RODINNÉ PRÁVO

Hlava I
Manželství

Díl 1
Všeobecné ustanovení

§ 655

Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.