Novinky vyvolané novým občanským zákoníkem

Novinky vyvolané novým občanským zákoníkem jsou věcí, kterou je třeba důkladně nastudovat. Změna občanského zákoníků je jednou z nejrozsáhlejších legislativních změn v zemích českých v celé historii.