Jaká je funkce SVJ 

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Pro jednotlivce by bylo poměrně obtížné zajistit správu budovy o několika bytech. Nemluvě o zabezpečení zásadních oprav a jejich financování. Pro účely správy obytných domů vznikají společenství vlastníků jednotek. Společenství vlastníků jednotek (SVJ) má na starosti zejména správu, provoz a opravy tzv. společných částí domu, což je např. střecha, chodba, schodiště, kotelna, prádelna, kočárkárna apod., tedy vše mimo bytů nebo nebytových prostorů.

Knihy o fungování SVJ

Aby SVJ dobře fungovalo, je třeba aby členové výboru byli dobře vzdělani v otázkách platné legislativy, svých povinností směrem k členům SVJ, řešení obvyklích i méně obvyklých  problémů, které život a lidé přinášejí. Členové výboru mají v zásadě asi tři  možnosti a to absolvovat kurzy, které je seznámí s jejich povinnostmi, konzultovat svojí činnost s advokátem nebo sami nastudovat odbornou literatůru, která se váže k fungování SVJ.

Nový občanský zákoník a SVJ

Nový občanský zákoník (zákon číslo 89 z roku 2012 ) byl projednán a schválen v parlamentu České republiky již v roce 2012, tedy dva roky před začátkem svojí účinnosti.  Tato lhůta byla zvolena, aby občané, soudci, advokáti, právnící, podnikatelé afirmy měli možnost se na novou úpravu jednoho z nejzákladnějšího zákona připravit. Předchozí občanský zákoník  platil od roku 1964, byl mnohokráte novelizován a po listopadu 1989 z něj byly vypuštěny celé části, které byly poplatné době socializmu ve které byl přijat. Nový občanský zákoník (NOZ) kromě oblastí upravených zrušeným občanským zákoníkem z roku 1964 v sobě zahrnul i rodinné, spolkové, pojišťovací právo a další právní oblasti, navíc v sobě sjednotil závazkové právo. Kromě obchodního korporátního práva, obsaženého v zákoně o obchodních korporacích, mimo něj zůstalo jen pracovní právo. Jde o jednu z nějvětších změn v historii práva v Čechách.


Změny stanov SVJ od 1. 1. 2014

Původních 5 paragrafů zákona 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů nahradilo 23 paragrafů nového občanského zákoníku - zákona 89/2010 Sb. dále jen NOZ. NOZ dále zrušil vzorové stanovy vydané nařízením vlády č. 371/2004 Sb.  Problematika společenství vlastníků je v NOZ upravena v § 1194 až 1216 . 


Zákony upravující činnost SVJ

Nový občanský zákoník (zákon číslo 89 z roku 2012 ) byl projednán a schválen v parlamentu České republiky již v roce 2012, tedy dva roky před začátkem svojí účinnosti.  Tato lhůta byla zvolena, aby občané, soudci, advokáti, právnící, podnikatelé afirmy měli možnost se na novou úpravu jednoho z nejzákladnějšího zákona připravit. Předchozí občanský zákoník  platil od roku 1964, byl mnohokráte novelizován a po listopadu 1989 z něj byly vypuštěny celé části, které byly poplatné době socializmu ve které byl přijat. Nový občanský zákoník (NOZ) kromě oblastí upravených zrušeným občanským zákoníkem z roku 1964 v sobě zahrnul i rodinné, spolkové, pojišťovací právo a další právní oblasti, navíc v sobě sjednotil závazkové právo. Kromě obchodního korporátního práva, obsaženého v zákoně o obchodních korporacích, mimo něj zůstalo jen pracovní právo. Jde o jednu z nějvětších změn v historii práva v Čechách.