Důležité odkazy týkající se společenství vlastníků jednotek


Nový občanský zákoník ZDE

Notářská komora   http://www.nkcr.cz/

Katastr nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

Svaz českých a moravských bytových družstev  http://www.scmbd.cz/

Spoluvlastníci - SVJ - Náš dům online  http://www.spoluvlastnici.cz/

Stavební zákon ZDE