Co je SVJ?

Společenství vlastníků jednotek (SVJ) je právnická osoba, která má na starosti zejména správu, provoz a opravy tzv. společných částí domu, což je např. střecha, chodba, schodiště, kotelna, prádelna, kočárkárna apod., tedy vše mimo bytů nebo nebytových prostorů. Kromě toho ale také pro bytové jednotky zajišťuje dodávky služeb a jejich rozúčtování, nájem nebo též pojištění celého domu. Jako samostatná právnická osoba také může vlastním jménem vymáhat splnění povinností jednotlivých vlastníků bytových jednotek. SVJ se zapisuje do obchodního rejstříku. SVJ za zápis do obchodního rejstříku nemusí na rozdíl od společností s ručením omezeným nebo akciových společností a dalších forem právnických osob platit. Právně upravena činnost SVJ v § 9–12 zákona o vlastnictví bytů.